ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3/12/09

...οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν...

Αδελφοί μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Η σωτηρία της ψυχής, που άλλωστε είναι μεγάλο πράγμα, δεν κινδυνεύει από τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Και τούτο γιατί η εκκλησία, όπως απεφάνθη η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, γρηγορεί και φροντίζει για όλα αυτά τα σημαντικά για την ανθρωπότητα θέματα. (Γ.Π.) Απόσπασμα από την Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Οκτώβριο ...Ἀναφορικά μέ τόν Ἀριθμό Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὁ ἀριθμός Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἁπλῶς εἷς ἐπί πλέον χρηστικός ἀριθμός καί ἀπό ὅλα τά μέχρι τοῦδε στοιχεῖα οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία γρηγορεῖ»....

Δεν υπάρχουν σχόλια: